Smartlog v3 » Hjernevasken
Opret egen blog | Næste blog »

Hjernevasken

Skamløs propaganda til de små hjem

Hjernevasken flytter

25. Aug 2008 03:22, Regicollis

Grebet af en pludselig indskydelse besluttede undertegnede sig for at lære at bruge Wordpress, og har derfor set det formålstjenligt at flytte nærværende blog til en anden udbyder, der gør det muligt at lege mere med tingene.

Hjernevaskens nye adresse er:

http://hjernevasken.iblogger.org

Alle gamle indlæg og kommentarer er overført til den nye adresse, så der er ingen undskyldning for ikke straks at gå derhen.

Politisk ukorrekt virkelighed

13. Aug 2008 19:57, Regicollis

Lad os forestille os at en politiker gik frem i de landsdækkende medier, og sagde at Jorden var flad, og når han blev konfronteret med den efterhånden ganske omfattende dokumentation for Jordens kugle-form, bare afviste det med at sige "Den forskning tror jeg ikke på. Jorden er altså flad, det tror jeg på". Manden ville fremstå for enhver som åbenlys idiot, og kunne forberede sig på at skulle læse jobannoncer efter næste valg.

Dette gælder naturligvis ikke kun med vanvittige benægtelser af astronomiske fakta. Det gælder også på andre områder, hvor den hypotetiske politiker blankt afviser notoriske fakta. Således vil en politiker også kunne miste enhver troværdighed ved at benægte historiske fakta som for eksempel Holocaust eller biologiske fakta som evolutionen.

Men tilsyneladende kan en politiker slippe af sted med de mest vanvittige benægtelser af virkeligheden på det retspolitiske område. Ansporet af muligheden for at udnytte den tragiske sag fra Aalborg, hvor en 16-årig fik en dom på fire år for vold med døden til følge, til at score nogle billige points hos bodega-segmentet, har Dansk Folkepartis Peter Skaarup krævet strengere straffe til kriminelle under 18, der i dag får en nedsat straf på grund af deres lave alder.

Man skulle tro at Skaarup ville trække sit forslag tilbage, når han blev konfronteret med den omfattende forskning på området. Kriminologer har i menneskealdre forkset i effekten af straffe, og man er nået frem til at straffenes strenghed i bedste fald er fuldstændig ligegyldig for mængden af kriminalitet, og endda i værste fald kan føre til en minimal stigning i kriminaliteten. Det er ganske veldokumenteret, og er noget vi har vidst i årevis.

Skaarup fastholder imidlertid sit forslag, og affejer alt hvad den kriminologiske forskning kan fortælle med ordene "Jeg tror ikke på den forskning. Konsekvens har altså en effekt, det tror jeg på". Som om det var relevant hvad Peter Skaarup måtte gå og tro. Det der tæller, er hvad vi ved. Skaarup får i øvrigt lov til at fremsætte så tåbelige udtalelser af de journalister der ynder at fremstille sig selv som den fjerde statsmagt, men som i realiteten oftest er ukritiske mikrofonholdere, der ikke tør gå i dybden.

Set i lyset af hvad vi ved om straf, skal man enten være idiot eller dårligt oplyst, for at have en undskyldning for at mene at strengere straffe kan gøre den store forskel. Udover idioti og uvidenhed er den eneste forklaring på at man kan have en overbevisning der står så meget i modstrd med virkeligheden som denne, at man ganske enkelt er stædig, fordi man har en fastgroet - men forkert - idiologisk opfattelse af verden, som man ikke ønsker at få forurenet med fakta. Vikreligheden er simpelt hen ikke politisk korrekt, så man vælger at se bort fra den.

Det har selvfølgelig sine omkostninger, når politikere vælger at lade deres personlige følelser og fordomme overtrumfe fakta. På det retspolitiske område er prisen for de borgerliges tyrkertro på strengere straffe - udover det spild af ressourcer som det udgør at holde så mange spærret inde så længe - at man ser fuldstændigt bort fra ofrenes interesser. I stedet for at gøre det eneste anstændige, nemlig at gennemføre de straffe og de kriminalpræventive indslag, der gør at der bliver så få ofre som muligt, bliver ofrene udnyttet som følelsespornografisk underlægningsmusik for de borgerlige retspolitikere. Reultatet bliver at vi har mere kriminalitet end vi kunne have.

Heldigvis har vi i Danmark retspolitikere, der ser rationelt på området i stedet for at lade sig rive med af lynch-stemninger og fordomme, som for eksempel SF's Karina Lorentzen, der har været ude med en skarp kritik af Skaarups afvisning af notoriske fakta. Desværre er retspolitikken ikke traditionelt noget stort område for venstrefløjen, og en politiker, der ikke er medlem af V, K eller O - eller i det mindste radikal - har store problemer med overhovedet at få adgang til medierne. Der er ellers et stort potentiale for venstrefløjen på retsområdet. Folk er bange og utrygge overfor kriminalitet - hvis de bliver sat ind i tingenes sammenhæng, vil de helt klart støtte den retspolitik der er mest effektiv, og det er en retspolitik baseret på fakta fremfor ølstue-fordomme.

Liberalisme på slap line

13. Aug 2008 12:17, Regicollis

Ny Alliance var et parti, der blev født uden et egentligt partiprogram, og nu tyder alt på at Khader og de muntre svende også kommer til at lukke et parti uden et partiprogram. Ny Alliance har besluttet at smide deres 132-siders partiprogram ud, og i stedet blot have "fire-fem principper". Disse principper er - ifølge partiets bedste svar på en ideologisk mastermind Anders Samuelsen - opgøret med religiøs fanatisme, integration i dybden, nødvendige velfærdsreformer, opgør med moralisme og tankeregulering og skattetrykket ned.

Det er dybt useriøst at et parti kun har et par uforpligtigende slagord såsom "nødvendige velfærdsreformer" som erklæret ideologisk grundlag. For hvad i alverden er "nødvendige velfærdsreformer"? Er det at sørge for tilstrækkelige midler og personale til velfærdssektoren og at afskaffe alt det unødvendige bureaukrati, som forhindrer skolelærere, socialrådgivere og social- og sundhedshjælpere i at passe deres arbejde, eller er det at skære ned, privatisere og lege privat marked med velfærdssektoren? Hvad der er nødvendigt kommer helt an på hvilke ideologiske briller man ser tingene med.

Selvom Ny Alliance kommer til at ligne et politisk cirkus mere og mere, er der dog også fordele for Ny Alliance i det nye program. Med så svævende og ukonkrete slagord som ideologisk grundlag, bliver det umuligt at hænge Ny Alliance op på noget som helst - nogensinde. De kan gøre hvad end de vil, og få det til at passe ned i deres fem slogans. Når tiden kommer hvor de bliver nødt til at støtte Dansk Folkepartis udlændingepolitik, for bare at få en lille smule indflydelse på noget som helst, kan de gå helhjertet ind for det, ved bare at sige "integration i dybden" og "opgør med religiøs fanatisme".

Det eneste nogenlunde håndgribelige i dette nye pixibogs-partiprogram er at Ny Alliance vil have skatten ned, men selv ikke dette punkt er særligt informativt. Hvilke skatter skal sænkes, hvor meget, hvor skal pengene komme fra og hvorfor skal skatten egentlig sænkes?

Det er påfaldende at det eneste punkt med bare en lille smule kød på er at skatten skal sænkes. Da Ny Alliance blev dannet var drivkraften bag deres indledende succes - udover personkulten omkring Naser Khader - at blokpolitikken skulle høre op, og man skulle begrænse Dansk Folkepartis indflydelse mest muligt. Det var ikke liberalistiske luftkasteller, der solgte biletter.

Imidlertid forholder det sig sådan at det er dem, der betaler for musikken, der bestemmer hvad der skal spilles. Således også med Ny Alliance. De kan takke Saxo Bank for at de ikke er gået konkurs endnu, og har da også takket banken ved at lade Saxo Bank-direktør Lars Sejer Christensen udforme alliancens skatte- og erhvervspolitik. Selvfølgelig i bedste liberalistiske ånd.

Det kommer ikke til at hjælpe det fjerneste på alliancens meningsmålinger at man nu forsøger at være liberalister. Liberalismen er nemlig ikke nogen særligt tillokkende ideologi uden for VU og Saxo Banks direktionsgang. Folk er glade for velfærdsstaten, og ønsker at bevare og forbedre den, snarere end at erstatte den med junglelovs-liberalisme.

Det var ikke kun fordi Ny Alliance var en flok politiske amatører uden det store talent at visionen om et nyt parti faldt til jorden. Ny Alliance startede faktisk med en bred opbakning - folk syntes godt om Naser Khader, mange var syge og trætte af VKO's blokpolitik og yderligtgående udlændingepolitik og savnede et nyt parti, der var borgerligt uden at være vanvittigt. Det lovede Ny Alliance, og de fik en kæmpe opbakning i meningsmålingerne.

Så kom katastrofen for alliancen - man forlangte at de skulle argumentere for deres politik, og det kom frem at de var en flok skabs-liberalister, der ville udsulte det offentlige endnu mere, ved at sætte skatten ned. Ny Alliance styrtdykkede i meningsmålingerne, fik et miserabelt resultat ved folketingsvalget, og hvis den sidste lange tids meningsmålinger passer, skal de fordoble deres stemmetal for overhovedet at komme over spærregrænsen.

Nu er de så kommet ud af skabet, og er åbenlyse liberalister. Det kommer ikke til at hjælpe stort.

Foto: Jacob Christensen.

Satirisk blog-profeti går i opfyldelse

10. Jul 2008 17:49, Regicollis

For nogen tid siden skrev undertegnede her på bloggen et satirisk indlæg om det omsiggribende ryge-forbud, og om hvordan det vil sprede sig langt ud i det absurde. Hensigten var rent satirisk, men tilsyneladende er 46 % af danskerne nu blevet induceret til at mene at Big Mother-staten skal gennemtvinge et rygeforbud udendørs. Blogindlægget havde overskriften "Da Fanden fik lillefingeren", og man kan nu iagttage hvorledes djævelen er i gang med at fortære mere og mere af armen.

Det er ikke nok for anti-rygningslobbyen at de har fået snart sagt alle indendørs lokaler indlemmet i deres Lebensraum. Selvfølgelig er det ikke det - det bliver aldrig nok for folk med en idé der i deres egen virkelighedsopfattelse trumfer alle andre hensyn, in casu sundheden. Derfor er anti-rygningslobbyen nu i gang med at piske et hysteri op, hvor de påståede negative konsekvenser af "passiv rygning" udendørs blæses op til en trussel om den visse død. Desværre er folk så bange for at tænke selv, at de hopper på den sundhedsmæssige korrekthed og støtter snart sagt hvad som helst.

Selvfølgelig kommer forbudet mod udendørs rygning på fortovscaféer og lignende - hvem tør dog være imod sundheden. Dernæst kommer det generelle forbud mod udendørs rygning, og efter det forbyder man rygning i private hjem og sluteligt tobak i det hele taget. For naturligvis ønsker sundhedslobbyen at forbyde tobak totalt - den pæne snak om det frie valg rækker kun så langt som det er nødvendigt for ikke at skræmme for mange almindelige borgere væk fra deres sag. Og grænsen for hvad almindelige borgere kan acceptere af indgreb i gode folks harmløse glæder, rykkes hver gang sundhedslobbyen får endnu et tiltag gennemført.

Skulle der sidde en ikke-rygende læser af denne blog, der midt mellem sit motionsløb og sin finske diæt-müsli, er blevet opskræmt over den forskrækkelige "passive rygning" på fortovscaféer og derfor vender sig klynkende mod Moder Stat i håb om et forbud har undertegnede et meget bedre råd, der langt hurtigere fritager vore tobaks-fornægtende medborgere for den udendørs rygnings voodoo-lignende skader: Gå for helvede indenfor på caféen i stedet for at sætte dig ude! Efter rygeforbudet ejer anti-rygerne sgu de indendørs lokaler.

Foto: NieckQ

Kristen retsfølelse

7. Jul 2008 04:24, Regicollis

Det forlyder at snarrådige præster, munke og andre gøglere har fanget en mand, der iført præstekjole forsøgte at udgive sig for at være præst i Vatikan-staten. Den falske præst skulle angiveligt have forsøgt at lytte til folks skriftemål i en af de til formålet indrettede skriftestole. Men det lykkedes altså ikke og han blev fanget.

Det er godt at se at man står fast på lov og orden i Vatikanet. Det ligner ikke noget at give sig ud for at være præst uden at have papirerne i orden, det er jo næsten lige så slemt som at påstå man er astrolog uden at have deltaget i det obligatoriske aftenskolekursus. Man kan kun håbe på at Vatikanet nu som følge af den nye lov og orden-kurs vælger ikke længere at misbruge den besynderlige stilling som selvstændig stat, som de i sin tid fik af Mussolini.

Næste mål for Vatikanstatens hårdere retspolitik bør være at udlevere Bernhard Francis Law, manden der som ærkebiskop af Boston i flere årtier med fuldt forsæt dækkede over pædofile præster og som nu har fået politisk asyl i Vatikanstaten, til de Amerikanske myndigheder, så han kan stå til ansvar for sine handlinger.

Pædofili er tilsyneladende ikke den store synd inden for romerkirken. Hvis en ærkebiskop dækker over sex-misbrug, og hjælper pædofile præster med at begå nye overgreb, ved at flytte dem til nye sogne, når de er ved at blive opdaget, så bliver man ikke meldt til myndighederne - end ikke ekskommunikeret. Tværtimod har Law, udover beskyttelse for strafforfølgning, fået en anselig mængde prestigefulde poster, deriblandt en post i det pavelige råd for familien, hvilket er at føje spot til skade overfor Laws ofre. Oven i købet udstedte den nuværende pave dengang han stadig hed Joseph Ratzinger og var leder af inkvisitionen, en skrivelse der kort og godt pålagde højtstående gejstlige at holde kæft om pædofili-anklager, så politiet ikke skulle blandes ind i sagen. Præsters misbrug af børn behandles tilsyneladende ikke som alvorlige straffesager, men derimod som små banale personalesager.

Hvis man derimod tager en præstekjole på, og forsøger at give dig ud for at være præst, ja så får du ørerne i maskinen. Hvor er den moralske proportionssans i det?

Historien melder for øvrigt at Vatikanet vil fremstille den falske præst for deres egne domstole - Nobody expexts the Spanish inquisition.

17 imamer skræmmer folkeparti

3. Jul 2008 11:12, Regicollis

Ved nyheden om at Kriminalforsorgen vil ansætte flere fængselsimamer, og bringe tallet op fra tre til 20, så det muslimske klientel også kan få dækket deres behov for overtro, er Dansk Folkeparti blevet stødt på manchetterne endnu en gang. Det skulle ifølge Dansk Folkeparti være farligt at ansætte flere imamer, da danske imamer var med til at starte Muhammed-krisen. Hvad de er bekymrede for i Dansk Folkeparti er svært at sige - måske er de bange for at imamerne skal vise sjove billeder til de indsatte?

Begrundelsen for den kraftige modstand mod imamene er en typisk ad hoc-argumentation. For Dansk Folkeparti er resultatet - at flere fængselsimamer er noget skidt - givet på forhånd, og man finder så noget, der kan lyde som en begrundelse for resultatet.

Igen demonstrerer Dansk Folkeparti en farlig tendens til generalisering hvor en stor gruppe dømmes efter det dårligste individ. Der skelnes ikke mellem de forskellige forståelser af islam - alle imamer er ens og alle imamer er nogen farlige nogen. Denne generalisering svarer til at slå paven, Ruth Evensen, Jan Lindhart og Jesper Langballe sammen i gruppen "præster", og samtidig antage at alle præster har pavens syn på AIDS-bekæmpelse, Ruth Evensens syn på børneopdragelse, Jan Lindharts evne til klar tale og Jesper Langballes udseende. Kort sagt: det rene og skære propagandistiske vrøvl.

Den danske stat skal selvfølgelig behandle folk lige, også når de sidder i fængsel. Muslimske indsatte skal have lige så gode muligheder for at praktisere deres fjollerier, som kristne eller hinduer eller scientologer skal. Vi kan ikke gå ind og give én bestemt variant af idéen "verden er styret og skabt af nisser" særbehandling.

Kriminalforsorgen bør imidlertid ikke ansætte fængselsimamer. Eller præster, lamaer eller druider. Religiøse forkyndere bør slet ikke optræde på statens lønningsliste, lige så lidt som alle andre slags bondefangere bør gøre. Hvis det kan more indsatte i fængslerne at tale om nisser, enhjørninge eller Allah med en specialist i emnet, skal de da have lov, men det offentlige bør ikke spendere penge på projektet.

Mogens Glistrup in memoriam

3. Jul 2008 10:35, Regicollis

En af dansk politiks mest kontroversielle skikkelser har opgivet ånden. Den 1. juli døde Fremskridtspartiets stifter Mogens Glistrup i en alder af 82 år.

Glistrup er en person som de fleste danskere havde et blandet forhold til. Man elskede den bornholmske provokatørs frækhed over for systemet og hans groteske og humoristiske politik, som for eksempel at erstatte Forsvaret med en telefonsvarer, der sagde "vi overgiver os" på russisk. Men på den anden side kan man kun betragte hans vanvittige racisme med en sær blanding af medynk og foragt. Det var sørgeligt at så begavet og skarp en mand som Glistrup i sine ældre dage skulle gå hen og blive tosset, og få så ækle holdninger til "muhammedanerne".

Mogens Glistrup vil blive husket for sin ukuelighed: han gav aldrig op, uanset hvor umuligt hans projekter syntes, uanset hvor stor modstand han mødte og uanset hvor vanvittige hans holdninger var. Tværtimod stillede han sig op og tog tæskene og var ikke bange for at være upopulær. Det er en af de ting man må beundre ved Glistrup: han var fuldstændig ligeglad med hvad andre mente og talte frit fra leveren.

Kan liberalistisk plageri redde økonomien?

2. Jul 2008 09:10, Regicollis

Det går skidt for dansk økonomi for tiden, og vækstraten er nu negativ. Årsagen er blandt andet mangel på arbejdskraft, skyhøje oliepriser og faldende privatforbrug. Heldigvis har vi folk, der har løsninger på problemet. Det liberalistiske segment i Venstre vejrer morgenluft og foreslår at sænke topskatten, hvilket næppe kommer som en overraskelse for nogen. Det liberalistiske standard-svar på alle problemer, der har bare en marginal forbindelse til noget med penge, er at begynde at plage om at få sænket topskatten.

Men vil det så virke at give efter for liberalisterne og sænke topskatten? Vil vi kunne øge arbejdsudbudet og dermed redde økonomien ved at gøre de rige rigere? Argumentet er at folk skal få lyst til at arbejde mere, fordi de vil kunne beholde mere af lønnen selv. Det følger derfor at en sænkning af topskatten kun vil få betydning for hvor meget topskatteyderne arbejder, og ikke på hvor mange arbejdstimer der kan presses ud af folk, der kun betaler mellemskat. Men tilbage til det liberalistiske dogme om topskattelettelsernes velsignelser: På overfladen ser det ganske fornuftigt ud, men argumentet har som forudsætning at der går en masse topskatteydere rundt og driver den af.

Sådan er virkeligheden imidlertid ikke. Dem der betaler topskat er advokater, ingeniører og andre karriere-mennesker, der ikke har tid til meget andet end at arbejde. Det er altså blandt andet folk med arbejdsuger over 50 timer, der skal få lyst til at arbejde mere. I liberalisternes økonomiske modeller skal det nok hænge sammen, men rigtige mennesker har brug for andet indhold i livet end at arbejde, og det som karriere-personer oftest ønsker sig mere af er ikke penge, men tid. Tid til at være sammen med deres familier og venner, tid til at dyrke en hobby, tid til at læse et par gode bøger osv.

Det mest sandsynlige er at de folk som Venstre gerne vil begave med skattelettelser ikke laver noget om i deres liv - de nyder de ekstra penge, og sætter dem måske til side til når økonomien for alvor nærmer sig afgrunden, men arbejder i øvrigt lige så meget som før. Men nogen vil selvfølgelig ændre deres arbejdsindsats som følge af skattelettelserne. Nogen vil ofre endnu mere af deres begrænsede fritid for at kunne tjene flere penge, der kun vil have marginal betydning på hvor lykkelige de er. En anden gruppe af topskatteydere vil derimod tage skattelettelsen som en kærkommen mulighed for at kunne gå ned i tid, men stadig tjene det samme. Liberalisterne tror at den første gruppe vil være den største, men mon ikke den sidste gruppe vil være mindst lige så stor som gruppen af folk der vil arbejde mere?

Der er således ingen garanti for at topskattelettelser vil gøre andet end at dræne statskassen og øge uligheden. Men selvom den liberalistiske løsning synes for naiv til at virke ændrer det selvfølgelig ikke på at vi har økonomiske problemer, der skal løses.

Manglen på arbejdskraft kan til dels afhælpes ved at sørge for arbejdspladser til de tusindvis af syge mennesker, der i dag ikke magter et arbejde. Hvis der er øgede muligheder for skånejobs og deltidsstillinger vil flere end i dag kunne klare et arbejde og være produktive til gavn for dem selv såvel som for økonomien. Ligeledes er den nuværende udlændingepolitik en klods om benet på dansk økonomi. Hvis man mangler arbejdskraft er den indlysende løsning at søge den i lande med stor arbejdsløshed.

De høje oliepriser er nok den største trussel for økonomien. Vi kommer aldrig tilbage til de gode gamle dage, hvor olie kunne fås for en slik. Al den lettilgængelige olie er udvundet, og det økonomiske fremskridt i Kina og Indien har ført til et stærkt øget forbrug. Det eneste vi kan gøre er at sænke forbruget og finde alternativer. Det har regeringen imidlertid ikke gjort noget ved - den offentlige transport er blevet både dyrere og dårligere de sidste par år, og det er kun ganske få steder i landet, at en gennemsnitsfamilie kan klare sig uden en bil. Men Venstre vil hellere dele skattelettelser ud til vennerne end at gøre noget for for alvor at skære i olieforbruget og bilismen.

Statsminister-vrøvl tages alvorligt

30. Jun 2008 15:41, Regicollis

Statsministeren er blevet fornærmet over at danske diplomater har sagt at man kan blive upopulær på at gå i krig, og afviser at kritikken skulle have noget på sig. Det er der i og for sig intet nyt i - politikere har til alle tider i fuld offentlighed drømt sig væk til et fantasiland, hvor de tilgængelige fakta er i politikerens favør.

Således bedriver Anders Fogh også kreativ bogføring med de tilgængelige oplysninger om dansk udenrigspolitik. Han hævder at der ikke kan være noget om kritikken, da Danmark scorer højt i en række internationale undersøgelser og derfor er et foregangsland. Hvis ikke det havde været noget vrøvl, ville det have været en udemærket argumentation for at Danmark ikke var upopulært. Problemet er imidlertid bare at det er noget vrøvl. Dem der sprænger bomber mod danske ambassader, boykotter danske produkter, eller brænder schweiziske flag af i protest mod Danmark, vil skide på hvordan statistikere og økonomer placerer Danmark i forhold til andre lande i en tabel. I forhold til trusselsniveauet mod Danmark er det helt andre ting der betyder noget: mens der til dato ikke er nogen der er blevet angerebet på baggrund af en dårlig placering i en PISA-undersøgelse, så har de senere års begivenheder vist at det kan have en pris at føre krig i Mellemøsten, og at dt kan ende med at man selv bliver angrebet.

Når Fogh træder frem i pressen med den slags vrøvl udviser han en foragt for danskernes almene begavelsesniveau, og ingen ville da tage statsministerens seneste udtalelser alvorligt, hvis de ikke var kommet fra en statsminister. Det at det er Fogh der er ophav til idéen gør nemlig at medierne ikke længere opfatter det som noget farligt vås, men derimod betragter det som et lødigt indslag i den politiske debat. Det siger dog mere om medierne og deres servile indstilling til regeringen end det siger om selve udtalelserne.

Hold kæft eller skrid

30. Jun 2008 03:19, Regicollis

Regeringen og Dansk Folkeparti er ytringsfrihedens tapre forsvarere. Faktisk er man i Venstre og Dansk Folkeparti så glade for ytringsfriheden, at de mener at kritiske ambassadører skal afskediges, så de rigtigt får tid til at ytre sig.

Efter lidt for mange episoder, hvor professionelle danske diplomater har udtalt sig i modstrid med VCO-blokkens virkelighedsopfattelse, vil Dansk Folkeparti og Venstre nu til at indføre samme system som i USA, hvor udenrigsministeriets øverste embedsmænd ikke skal udnævnes på baggrund af evner og kvalifikationer, men at topstillingerne i den danske udenrigstjeneste nu skal gives ud som belønning for lang og tro tjeneste i V, C eller O.

Beskeden til det danske diplomatkorps er klar: det herskende flertal vil skide på hvad de som professionelle diplomater med årelang erfaring inden for internationale relationer har at sige om konsekvenserne af dansk udenrigspolitik. I stedet for at oplyse borgerne om at det rent faktisk kan have konsekvenser at føre krig ude i Langtbortistan, skal de kunne lire VCO's soundbites af, hvis ikke de vil skiftes ud med en partisoldat fra et regerignsparti.

Vi skal nødig til at have det som i USA, hvor topstillingerne i embedsværket er besat af politikere. Embedsmænd bør frit kunne ytre sig om hvad de vil - også selvom de siger noget der er ubehageligt for politikerne - uden at skulle frygte for deres stilling.

Hjernevasken er flyttet

Hjernevasken er flyttet til

hjernevasken.iblogger.org

Rasmus Kongshøj
Rasmus Kongshøj

Kalender

« July 2018 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Søg i Hjernevasken


Tags

Arkiv